De LENP in de periode 2013 tot heden.

De organisatie van de Nederlandse politie is per 1 januari 2013 als Nationale politie ingericht. Het is een landelijk korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst waarin de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene landelijke korps vervangt alle voormalige politiekorpsen en -diensten.

Dit is geregeld in de Wet van 12 juli 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012). De Tweede Kamer nam in december 2011 het voorstel van de minister van Veiligheid en Justitie (Ivo Opstelten) unaniem aan. De Eerste Kamer volgde in juli 2012.

Gerard Bouman was de eerste korpschef van deze nieuwe organisatie. In mei 2011 was hij door minister Opstelten benoemd als kwartiermaker van de Nationale Politie. Tot aan de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 werd de Nationale Politie geleid door een managementteam. Op 8 april 2015 mocht Bouman op het binnenhof het nieuwe vaandel in ontvangst nemen van koning Willem-Alexander.

Bouman maakte op 1 oktober 2015 wereldkundig dat hij per 1 februari 2016 opstapte als korpschef. "Een moedig en wijs besluit", zo noemde minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie het aangekondigde vertrek. Boumans termijn liep nog tot 2019.

Per 1 maart 2016 is Erik Akerboom de opvolger van Gerard Bouman als korpschef van de Nationale politie.

De 10 regionale eenheden voeren alle operationele politietaken uit, behalve taken die een bijzondere expertise vereisen en taken die landelijk doeltreffender of goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Die taken vallen onder de Landelijke Eenheid.

Naast de tien regionale eenheden is de Landelijke Eenheid (LE) gevormd. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vormde daarvan de basis.

De landelijke eenheid bestaat uit een eenheidsstaf, een dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC), een dienst Landelijke Recherche (DLR), een dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), een dienst Landelijke Operationele Samenwerking (DLOS), een dienst Infrastructuur (DINFRA), een dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B), een dienst Speciale Interventies (DSI) en een dienst Bedrijfsvoering landelijke eenheid (DBV LE) in de vorm van Planning en Capaciteitsmanagement.

 


Contactgegevens

Secretariaat VVG LENP

Email: administratie@vvg-lenp.nl


  • AVG Privacy Verklaring
  • Cookies