Het Klpd in de periode in de 2002 tot en met 2012.
 
Omstreeks december 2000 werd vanuit het ministerie van BZK aan het Klpd opgedragen door efficiency- maatregelen een bedrag van ...
ongeveer 30 miljoen te besparen Dit resulteerde in een reorganisatie, aanvankelijk bedoeld om de beheersdiensten efficiënter en effectiever te laten werken. Door een later besluit van de korpsleiding werd de reorganisatie uitgebreid tot alle diensten van het korps. Bij deze reorganisatie besloot men de divisiestructuur op te heffen en een korps met 12 operationele diensten in te richten.
 
Op Korpsniveau werden vier bureau's ingericht, te weten:
    • Korpsleiding,
    • Concern Control,
    • Communicatie en
    • Veiligheid en Integriteit
 
De divisie Mobiliteit werd opgesplitst in de diensten:
    • Waterpolitie (DWP) en
    • Verkeerspolitie (DVP).
 
Uit de divisie Recherche kwamen de:
    • Dienst Internationale Netwerken (DIN) en
    • de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) voort ,
    • de DRBZ werd overgeheveld naar de nieuwe Dienst Recherche Onderzoeken (DRO).
 
De divisie Ondersteuning werd eveneens opgedeeld in een aantal nieuwe diensten:
    • de Dienst Luchtvaartpolitie (DLVP)
    • de Dienst Levende Have Politie (DLHP),
    • de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT) ,
 
Het Landelijk Recherche Team en de afdeling Recherche Transport en Logistiek werden ondergebracht bij de DRO.
De nieuw gevormde Dienst Operationele ondersteuning en Coördinatie (DOC) werd gevormd door samenvoeging van de voormalige DICP(communicatiecentrum) en enkele specialistische technische onderdelen vanuit de DTOO. en de divisie Mobiliteit.
De divisies Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), Logistiek (DLOG) en Spoorwegpolitie (DSP) bleven intact en gingen na de reorganisatie als dienst verder.
De DIASP werd omgedoopt tot concerndienst Informatievoorziening (CDI).
De Dienst Dienstverlening en Intern Beheer werd, (DIB) samen met enige kleine ondersteunende afdelingen uit de voormalige divisies, samengevoegd tot de nieuwe concerndienst Facilitair Bedrijf (cdFB).
 
Vanuit alle divisies werden personen overgeplaatst naar de nieuwe concerndiensten Personeel en Organisatie (P&O) en Financieel Economische Zaken (FEZ).
Nadat deze reorganisatie in maart 2002 zijn beslag had gekregen is het Klpd voortdurend aan verandering onderhevig.
Medio 2004 werd een belangrijk deel van de taken van CDI overgeheveld naar de Informatie Service Coöperatie Midden (ISC-Midden).
Intensivering van bestrijding van nationale en internationale georganiseerde criminaliteit resulteerde in de vorming van een Nationale Recherche-eenheid bij het Klpd: de Dienst Nationale Recherche (DNR). De bureau's Korpsleiding en Concern Control werden in een latere fase samengevoegd tot de concerndienst Beleid & Control. Het project Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS) dat binnen de stichting Nederland Politie Instituut was ondergebracht werd overgedragen aan het Klpd en opgenomen in de organisatie van de DIN, dat na de samenvoeging verder ging als Dienst Internationale Politiesamenwerking (DINPOL). De toenemende terroristisch dreiging resulteerde in het per 1 juli 2006 onderbrengen van een nieuwe dienst bij het korps, de Dienst Specialistische Interventies (DSI), een operationele dienst van anti-terrorisme specialisten, afkomstig vanuit het Korps Mariniers, de Koninklijke Marechaussee, defensieonderdelen en de politie.
 
De divisie Logistiek is in 2007 ontvlochten uit het Klpd en per 1 januari 2008 ondergebracht bij de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (VtsPN).
Inmiddels zijn in 2008 de DINPOL en DNRI samengevoegd en is de nieuwe dienst IPOL ontstaan.
In 2009 zijn de diensten Luchtvaartpolitie, (DLVP) Levende Have (DLHP) en Operationele Ondersteuning en Coördinatie (DOC) samengevoegd tot de nieuwe Dienst Operationele Samenwerking (DOS).
 
In de loop van 2010 zijn alle ondersteunende taken vanuit de operationele diensten geconcentreerd en in de dienst Operationele Samenwerking ondergebracht.
Op 1 januari 2013 is het Korps landelijke politiediensten onderdeel geworden van de Nationale Politie en daarin opgegaan als Landelijke Eenheid.
 
 

Contactgegevens

Secretariaat VVG LENP

Email: administratie@vvg-lenp.nl


  • AVG Privacy Verklaring
  • Cookies